De clubwerking maakt gebruik van Socceronline, een software voro de aministratieve en sportieve opvolging van de speler i.c. uw kind. Hiertoe worden bepaalde persoonsgegevens bijgehouden die uitsluitend gebruikt worden voor

  1. Communicatie tussen de speler, zijn ouders of verantwoordelijken, en de club of de ploeg
  2. Sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg- en wedstrijdsamenstellign en statistieken.
  3. (In voorkomend geval) Registratie van blessures, medische opvolging van de speler bij kwetsuren of sportieve behandeling. Deze gegevens worden enkel door een dokter of een kinesist bijgewerkt.

ALle communicatei die via dit platform verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor doeleinden binnen de club en geenszins voor doeleinden, die niet aan de club gerelateerd zijn zoals commerciële e-mails, berichten allehande enz...

De gegevens worden op het platform van Socceronline opgeslagen zolang de club een abonnement neem op Socceronline. De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker worden verwijderd

  • bij nadrukkelijke aanvraag van de speler of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand na aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dient bewaard te worden
  • binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op Soccerline door de club en dit voor alle data.

U geeft bij akkoord aan deze voorwaarden de expliciete toestemming (binnen de sportieve werking van de club) voor:

  • het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website, Socceronline, Sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de club).
  • bijhouden va persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals onder meer langte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en behandelingen.
  • het registreren van de beroepscategorie van de ouders