Het behalen van het 3-sterrenlabel via de Double-Pass Audit is een bevestiging van de tot nu toe geleverde kwaliteit van onze opleiding waarin speerpunten zoals onze opleidingsvisie, het werken met Socceronline, de accommodatie, de talrijke gediplomeerde trainers de Wingense opleiding kenmerken.

Deze auditering is voor KVC Wingene geen eindpunt maar een zoveelste drijfveer voor het verder optimaliseren van de werking van de club. Op korte termijn staat het uitbreiden van het aantal jeugdteams op het programma, aangezien we in de interprovinciale reeksen voor nagenoeg elk geboortejaar een apart team dienen te hebben. Dit betekent meer speelgelegenheid voor alle spelers op een hoger niveau maar ook dat we op zoek gaan naar een heel aantal nieuwe spelers, waarvoor KVC momenteel een broodnodige jeugd-scoutingscel opricht.

Het tweede belangrijkste werkpunt, zowel op korte als lange termijn, is dat KVC ook harder zal strijden voor de doorstroming van de Wingense jeugd naar het senioren elftallen, uiteraard het liefste naar dat van KVC Wingene zelf. De eerste grote stap in die richting is het opstarten van een talentenelftal (B-kern of beloften) onder leiding van een postformatietrainer die op (middel)lange termijn talenten vanaf 16 jaar zal voorbereiden op het grote werk.

Het derde punt is een duidelijkere medische begeleiding van alle spelers door de aanwezigheid van professionele mensen (kinesitherapie) tijdens jeugdwedstrijden.

Structuur coördinatie jeugd

Nino Vandevenne
Sportief verantwoordelijk jeugdopleiding TVJO

Tel: 0486/36.90.02
Email: nino.vandevenne@telenet.be

 

Devlieger Davy
Coördinator Onderbouw - middenbouw
Tel: 0472/76.49.88
Email: devliegerdavy30@gmail.com

Martijn Debaene
Coördinator Middenbouw
Tel: 0477/33.97.92
Email: martijn@habitatconstruct.be

De TVJO en Sportief Manager beleggen 4-wekelijkse vergaderingen met de coördinators, teneinde enerzijds de rode draad binnen de jeugdopleiding te kunnen trekken en anderzijds een zeer goede voeling te kunnen houden met de opmerkingen en noden van de trainers. De TVJO en Sportief Manger hebben dus volgende taken:

 • Supervisie over de algemene werking/organisatie van jeugdploegen
 • Heeft overlegmomenten met de jeugdcoördinatoren op teneinde de doelstellingen en de visie omtrent jeugdwerking te bewaken.
 • Aanpassen en bijsturen jeugdbeleidsplan
 • Uitschrijven kader oefenstof voor de trainers conform jeugdvisie
 • Sportief Manager heeft als taak de komende Audit voor te bereiden zodat we met KVC Wingene in de toekomst richting Interprovinciaal voetbal kunnen evolueren..

De Coördinator volgt van zeer dichtbij de trainingen en wedstrijden. Als er problemen zijn met spelers zal hij zeer vlug ingrijpen indien nodig. Hij volgt samen met de trainers de wedstrijden op, evalueert de spelers via het programma Socceronline. Hij kan sportieve beslissingen nemen samen met de trainers en de visietrainer. Hij is het aanspreekpunt van de trainers indien er zich sportieve problemen voordoen. Hij bespreekt ook eventuele problemen met ouders om tot een correcte oplossing te komen zowel voor speler, trainer als club!

Visie

De jeugdafdeling van KVC Wingene stelt zich tot doel om via een gekwalificeerde opleiding de voetballer individueel te ontwikkelen tot een volwaardige teamspeler in combinatie met het vervullen van haar maatschappelijke rol via een sociale omkadering en met respect voor waarden.

Filosofie

De opleiding van KVC WINGENE richt zich vooral naar het individu. De ontwikkeling van het spelersprofiel is de bepalende factor bij de doorstroming. Bij de ontwikkeling van dit profiel staat het ontwikkelen van de sterke punten van de speler centraal. Vervolgens wordt er ook aandacht geschonken aan de werkpunten van de speler.

In het opleidingsplan van KVC WINGENE staat het inzicht centraal. Het opleidingsplan bestaat uit 4 thema's:

 • De opbouw
 • Het aanvallen via de flank
 • Het aanvallen via het centrum
 • Het verdedigen

Binnen de drie leeftijdsgroepen (onder-, midden -en bovenbouw) zijn deze thema's steeds het uitgangspunt van de opleiding.

Ter ondersteuning van het voetbalprofiel van de spelers biedt de opleiding volgende soorten training aan:

 • Speelwijzetraining

  • De speelwijzetraining wordt wekelijks aangeboden door de visietrainer en de teamtrainer. Hierin leren de spelers omgaan met de inzichtelijke weerstanden uit de wedstrijd.
 • Functionele techniektraining
  • Eenmaal per week krijgen de spelers functionele techniektrainer o.l.v. de techniektrainer en de teamtrainer. Hierin worden de bepalende technische situaties uit de wedstrijd getraind.
 • Keepertraining
  • Naast de teamtrainingen worden er ook integratietrainingen aangeboden met medespelers en tegenstanders

Daarnaast ondersteunt de opleiding ook de lifestyle van de spelers. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn er specifieke doelstellingen.

Ombudsdienst KVC Wingene

Elke speler / ouder / medewerker die ontevreden is over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie probeert men steeds tot een vergelijk te komen met de verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO / jeugdmanager / bestuurslid). De ombudsdienst is een laatste toevlucht. Deze dienst zal alleen optreden als men geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.

Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen KVC Wingene, kan men (indien gewenst) terecht bij de ombudsdienst. Uiteraard wordt de nodige discretie verzekerd.

Ombudsman:  

Scoutingscel Jeugd KVC Wingene

De verantwoordelijke van de scoutingscel bezit zijn Scoutingsdiploma en heeft een volledig team onder hem die wekelijks jeugdwedstrijden zal bekijken. 

Zijn gaan telkens de tegenstander bekijken en de interessante spelers opslaan in hun bestand zodat ze later kunnen gecontacteerd worden.

Naar het einde van de eerste ronde zit de scoutingscel samen met de sportief manager om de doorstroming van spelers te bespreken.

Deze resultaten worden besproken tijdens een vergadering samen met de Sporttechnische Commissie van de club.