Voorzitter

Koen Vande Walle

advocaat.vandewalle@gmail.com

 

Ondervoorzitter - Penningmeester

Paul Van Extergem

paul.vanextergem@skynet.be

 

Secretaris - Teammanager A Kern

David Velghe

kvcwingene@telenet.be

 

Sporttechnische Commissie

Angelo Paravizzini (A-kern)

angelo@protectasolutions.be

 

Commerciële Cel

De commerciële cel komt om de 2 maanden afzonderlijk samen.

Danneels Pascal

pascal.danneels@danneels.be

Vande Walle Koen

advocaat.vandewalle@gmail.com

Deschilder Xavier

xdeschilder@deloitte.com

Paravizzini Sandro

Sandro@ajveurink.com

Lootens Timo

timo@sbverhaeghe.be

 

Evenementen Cel

Pieter Derudder

pieter.derudder@dms.be

Verkest Mireille, Cris Bonte

bonte.cm@skynet.be

 

Cel kantine

Eric Sabbe

eric.sabbe49@gmail.com

 

Overige Bestuursleden

Walter Debie, Devriese Eddy, Joost Eggermont, 

 

RAAD VAN BEHEER

Maandelijks wordt er in de bestuursvergaderingen (1ste donderdag van de maand) verslag uitgebracht door de diverse celverantwoordelijken. Problemen worden aangekaart en opgelost, ideeen worden besproken en uitgewerkt,….

Om kort op de bal te kunnen spelen vormen Koen Vande Walle, Paul Van Extergem en David Velghe een informele Raad van Bestuur die elkaar quasi dagelijks contacteert via telefoon, sms, email,…zonder dat hiervoor formele vergaderingen of verslagen worden opgemaakt. Hiervan volgt dan verslag en bespreking op de maandelijkse bestuursvergadering.