Thuiswedstrijden

 • scheidsrechter begeleiden
 • geel (als verzorger) of witte (als ploegafgevaardigde) armband dragen

Uitwedstrijden :

 • bijstaan van uw ploeg
 • rood-geel-zwarte armband

Algemeen

 1. De ploegafgevaardigde kijkt voor de aanvang van het voetbalseizoen na of hun jeugdspelers beschikken over een geldig identiteitsbewijs. Het is de ploegafgevaardigde totaal verboden voor en tijdens de thuis- en uitwedstrijden zich te bevinden in een staat van dronkenschap. Iedere overtreding hierop zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club.
 2. De ploegafgevaardigde moet lid zijn van de club en aangesloten zijn bij de KBVB. Het secretariaat zorgt voor de administratieve afhandeling van de aansluiting en van zodra zij te kennen geeft dat alles in orde is kan de afgevaardigde in dienst treden.
 3. De ploegafgevaardigden dienen zich steeds voorbeeldig te gedragen bij de competitie en vriendschappelijke wedstrijden zowel ten opzichte van hun jeugdspelers, de tegenstrever, de scheidsrechter, zijn eventuele lijnrechters en ten opzichte van de ouders en alle andere supporters. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere kritiek door woorden, geschriften of gebaren ten opzichte van de eigen jeugdspelers, jeugdspelers van de tegenpartij, eigen jeugdtrainers, jeugdtrainers van de tegenpartij, afgevaardigde van de tegenpartij en het publiek. Zij zullen zich onthouden van iedere opmerking en/of kritiek, noch door woorden, noch door geschriften of noch door gebaren ten aanzien van de scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. Als club willen we boetes tot een minimum beperken, zodoende geen onnodige kosten te maken. Als een afgevaardigde herhaaldelijk in overtreding gaat kan het leiden tot aanstelling van een andere verantwoordelijke. In het bijzijn van jeugdspelers wordt er niet gerookt.
 4. De ploegafgevaardigde is afgevaardigde van een jeugdelftal en mag zich niet mengen in al de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de jeugdtrainer, de jeugdcoördinator of het jeugdbestuur vallen.
 5. De ploegafgevaardigde staat in voor de eerste hulp bij ongevallen.
 6. Op disciplinair vlak vallen de ploegafgevaardigden onder de bevoegdheid van het jeugdbestuur. De afgevaardigde zal steeds gehoord worden door de ethische cel die op hun beurt dit zal voorleggen aan het jeugdbestuur indien nodig.
 7. Indien iets doorgaat binnen de club die niet van sportieve aard is, zal de ploegafgevaardigde instaan voor het verdelen en verzamelen van geld, kaarten, ed. Hij/zij is een tussenpersoon tussen de ouders en de club. Bij evenementen die voor onze club georganiseerd worden, mag hij een ploeg samenstellen die eventueel kan helpen bij een evenement.