Te volgen stappen bij ongeval waarvoor medische tussenkomst vereist is:

Stap 1

Formulier  "Aangifte ongeval" invullen. (hier downloaden, ook beschikbaar in het jeugdsecretariaat)

  • Voorzijde: wordt VOLLEDIG ingevuld door speler of familie. Etiket van uw ziekenfonds opkleven.
  • Achterzijde: in te vullen door de behandelende arts of huisarts.
Stap 2 Het CORRECT en VOLLEDIG ingevuld formulier wordt binnen de 5 werkdagen binnengebracht op het clubsecretariaat. DIt kan aan de trainer afgegeven worden, hij brengt de clubsecretaris op de hoogte zodat deze het kan opsturen naar de KBVB.
Stap 3 Binnen de 21 dagen ontvangt de betrokken speler een gekleurd formulier(ieder seizoen ander kleur) als bewijs van ontvangst van aangifte. Indien dit NIET het geval is gelieve de Gerechtigd Correspondent KBVB (kvcwingene5216@gmail.com)  te contacteren!
Stap 4

Als de speler voldoende hersteld is KAN en MAG hij enkel de wedstrijden hervatten NADAT  een arts het formulier voor herspelen en genezing heeft afgetekend en dit formulier TIJDIG ( =48u voor de wedstrijd) .aan de gerechtigd correspondent werd bezorgd. Indien je echter terug voetbalt zonder het gekleurde formulier te laten aftekenen door uw behandelende arts  speelt men ONVERZEKERD en op EIGEN verantwoordelijkheid !!

Stap 5

Alle originele kwijtschriften van mutualiteit - ziekenhuisfacturen (in eerste instantie door jezelf betaald) - verbandmateriaal of andere gemaakte kosten (enkel originele stukken!) worden binnengebracht op het clubsecretariaat (brievenbus jeugd secretariaat achter doel terrein 1), samen met het afgetekend gekleurd formulier. Het geheel wordt dan opgestuurd naar de KBVB.

Stap 6 Er komt dan een verrekening door de KBVB binnen bij de secretaris via e-kickoff (platform KBVB). Een afschrift hiervan wordt aan de speler(ouders) bezorgd .

Belangrijke opmerkingen

  • Aantal zittingen kinesitherapie dient op voorhand aangevraagd te worden door behandelende arts !
  • Indien de speler tewerkgesteld is,  naam en adres werkgever vermelden.
  • Bij ongeval op verplaatsing kan aangifteformulier bekomen worden bij de bezochte club.
  • Bij verjaring of ontbreken van genezingsattest vervallen alle rechten!
  • Je kan een aangifteformulier downloaden via deze website: DOWNLOAD ONGEVALSAANGIFTE

Nuttige adressen

Jeugdsecretariaat Achter doel hoofdterrein
Penningmeester P. Van Extergem
Lijsterlaan 41
Wingene
Clubdokters

Dr. Johan Vandewiele

051/65.50.55

Dr. Depamelaere Christophe

051/65.01.95

Clubkinesist

Osteokiné BVBA

051/65.56.01

jeroen_janssens@hotmail.be

Download de ongevalsaangifte