Te volgen stappen bij ongeval waarvoor medische tussenkomst vereist is:

Stap 1 Formulier  "Aangifte ongeval" laten invullen. (beschikbaar op jeugd-  of hoofdsecretariaat) Voorzijde: wordt ingevuld door speler of familie EN aangevuld door clubsecretaris (Velghe David) Etiket van uw ziekenkas opkleven. Achterzijde: in te vullen door de behandelende arts of huisarts.
Stap 2 Correct en volledig ingevuld formulier wordt binnen de 5 werkdagen binnengebracht op clubsecretariaat (Velghe David) ter opsturing naar de KBVB.
Stap 3 Binnen de 14 dagen ontvangt de betrokken speler een gekleurd formulier(ieder seizoen ander kleur) als bewijs van ontvangst van aangifte. Indien dit NIET het geval is gelieve de clubsecretaris te contacteren!
Stap 4

Als de speler voldoende hersteld is KAN en MAG hij enkel de wedstrijden hervatten NADAT  een arts het formulier voor herspelen en genezing heeft afgetekend en dit formulier TIJDIG ( =48u voor de wedstrijd) .Afgetekend formulier houdt u bij tot u alle onkosten hebt laten afrekenen door ziekenkas en eventuele facturen hebt ontvangen.

Indien je echter terug voetbalt zonder het gekleurde formulier te laten aftekenen door uw behandelende arts  speelt men ONVERZEKERD en op EIGEN verantwoordelijkheid !!

Stap 5

Alle bewijsstukken van  mutualiteit - ziekenhuisfacturen - verbandmateriaal of andere gemaakte kosten (enkel originele stukken!) worden binnengebracht bij de clubsecretaris , samen met het afgetekend gekleurd formulier.

Het geheel wordt dan opgestuurd naar de KBVB.

Stap 6 Er komt dan een verrekening door de KBVB binnen bij de secretaris via e-kickoff(internet KBVB). Deze wordt  rechtstreeks aan de speler(ouders) bezorgd . De kosten die niet werden terugbetaald door ziekenfonds worden terugbetaald via penningmeester P. Van Extergem.

Belangrijke opmerkingen

  • Aantal zittingen kinesitherapie dient op voorhand aangevraagd te worden door behandelende arts !
  • Indien de speler tewerkgesteld is,  naam en adres werkgever vermelden.
  • Bij ongeval op verplaatsing kan aangifteformulier bekomen worden bij de bezochte club.
  • Bij verjaring of ontbreken van genezingsattest vervallen alle rechten!
  • Je kan een aangifteformulier downloaden via deze website: DOWNLOAD ONGEVALSAANGIFTE

Nuttige adressen

Gerechtigd correspondent

Velghe David
Keukelstraat 42
Wingene
051/43 89 23

kvcwingene@telenet.be

Jeugdsecretariaat Achter doel hoofdterrein
Penningmeester P. Van Extergem
Lijsterlaan 41
Wingene
Clubdokters

Dr. Johan Vandewiele

051/65.50.55

Dr. Depamelaere Christophe

051/65.01.95

Clubkinesist

Osteokiné BVBA

051/65.56.01

jeroen_janssens@hotmail.be

Korneel Vandewiele is de EHBO-coördinator van de jeugdwerking van KVC Wingene. Hij zal ouders, spelers uitleg kunnen geven over een bepaalde blessure. Hij zal ook op geregelde tijdstippen de trainers bijstaan in een opwarming van een wedstrijd. De spelers zullen uitleg krijgen van de EHBO-coördinator hoe ze moeten opwarmen of na een wedstrijd hoe de cooling down moet gebeuren. De EHBO-coördinator heeft ook bij het begin van het seizoen een EHBO cursus aan alle afgevaardigden, trainers en medewerkers van KVC Wingene. Korneel Vandewiele (0472/42.85.06)

Download de ongevalsaangifte