Te volgen stappen bij ongeval waarvoor medische tussenkomst vereist is:

Stap 1 Formulier  "Aangifte ongeval" laten invullen. (beschikbaar op jeugd-  of hoofdsecretariaat) Voorzijde: wordt VOLLEDIG ingevuld door speler of familie. Etiket van uw ziekenkas opkleven. Achterzijde: in te vullen door de behandelende arts of huisarts.
Stap 2 CORRECT en VOLLEDIG ingevuld formulier wordt binnen de 5 werkdagen binnengebracht op clubsecretariaat. DIt kan aan de trainer afgegeven worden, hij brengt de clubsecretaris op de hoogte zodat deze het kan opsturen naar de KBVB.
Stap 3 Binnen de 14 dagen ontvangt de betrokken speler een gekleurd formulier(ieder seizoen ander kleur) als bewijs van ontvangst van aangifte. Indien dit NIET het geval is gelieve de Gerechtigd Medewerker KBVB (Stijn Vanluchene stijn.vanluchene@edpnet.be)  te contacteren!
Stap 4

Als de speler voldoende hersteld is KAN en MAG hij enkel de wedstrijden hervatten NADAT  een arts het formulier voor herspelen en genezing heeft afgetekend en dit formulier TIJDIG ( =48u voor de wedstrijd) .Afgetekend formulier houdt u bij tot u alle onkosten hebt laten afrekenen door ziekenkas en eventuele facturen hebt ontvangen.Indien je echter terug voetbalt zonder het gekleurde formulier te laten aftekenen door uw behandelende arts  speelt men ONVERZEKERD en op EIGEN verantwoordelijkheid !!

Stap 5

Alle bewijsstukken van  mutualiteit - ziekenhuisfacturen - verbandmateriaal of andere gemaakte kosten (enkel originele stukken!) worden binnengebracht bij de Gerechtigd Medewerker KBVB (Stijn Vanluchene stijn.vanluchene@edpnet.be), samen met het afgetekend gekleurd formulier. Het geheel wordt dan opgestuurd naar de KBVB.

Stap 6 Er komt dan een verrekening door de KBVB binnen bij de secretaris via e-kickoff(internet KBVB). Deze wordt  rechtstreeks aan de speler(ouders) bezorgd . De kosten die niet werden terugbetaald door ziekenfonds worden terugbetaald via penningmeester P. Van Extergem.

Belangrijke opmerkingen

  • Aantal zittingen kinesitherapie dient op voorhand aangevraagd te worden door behandelende arts !
  • Indien de speler tewerkgesteld is,  naam en adres werkgever vermelden.
  • Bij ongeval op verplaatsing kan aangifteformulier bekomen worden bij de bezochte club.
  • Bij verjaring of ontbreken van genezingsattest vervallen alle rechten!
  • Je kan een aangifteformulier downloaden via deze website: DOWNLOAD ONGEVALSAANGIFTE

Nuttige adressen

Jeugdsecretariaat Achter doel hoofdterrein
Penningmeester P. Van Extergem
Lijsterlaan 41
Wingene
Clubdokters

Dr. Johan Vandewiele

051/65.50.55

Dr. Depamelaere Christophe

051/65.01.95

Clubkinesist

Osteokiné BVBA

051/65.56.01

jeroen_janssens@hotmail.be

Download de ongevalsaangifte