Belangrijke info: De verzekering loopt via de Belgische Voetbalbond en is zeer strikt qua procedures en terugbetalingen.

Contactpersoon binnen KVC Wingene:

Te volgen stappen bij blessure/ongeval waarvoor medische tussenkomst vereist is:

Stap 1

Tijdens training :

Speler/ouder doet melding aan trainer (verplichte melding door trainer in PSD in verslag!)

EN vult binnen de 24h dit formulier in voor de digitale aangifte.

Tijdens wedstrijd :

Melden aan de trainer (verplichte vermelding op wedstrijdblad & de trainer/afgevaardige kan reeds de digitale versie afdrukken)

EN vult binnen de 24h dit formulier in voor de digitale aangifte.

Stap 2

Andy bezorgt digitaal het blad dat moet ingevuld worden door behandelende arts. Dit document moet ook ondertekend zijn door ouder en voorzien zijn van klever mutualiteit!

Stap 3

Speler/ouder bezorgt digitaal het document terug binnen de 5 werkdagen! Andy kijkt na of het dossier volledig is en stuurt het door naar de bond.

Stap 4

De voetbalbond bezorgt het genezingsattest dat moet ingevuld worden door behandelende arts vooraleer de speler terug mag spelen! Dit document wordt digitaal bezorgd aan de ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de vlotte en correcte afhandeling.

Artsen en Kinesisten

  1. Opgelet : enkel van geconventioneerde kine/artsen worden de kosten terugbetaald! In alle andere gevallen kan er een verminderde terugbetaling gebeuren!!
  2. Opgelet : indien er geen kine-beurten op originele aanvraag zijn vermeld door de arts, MOET je toestemming vragen vooraleer je de eerste kine-beurt hebt!! (Normaal bij aangifte zijn eerste 9 beurten verzekerd.)

Genezen?

  1. Ouders houden alle medische afschriften zelf goed bij en laten deze eerst bij mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering passeren! De resterende onkosten (originele documenten na aftrek) best eerst kopiëren
  2. Het genezingsattest laten invullen door arts en samen met de originele documenten van de onkosten bezorgen aan Andy om op te sturen naar bond!
    1. Andy krijgt melding van terugbetaling via bond (dit kan 1 à 2 maand duren)