De 10 geboden voor de jeugdopleider zijn de leidraad in onze opleiding, deze zijn dan ook verwerkt in de afspraken tussen TRAINERS en BESTUUR, deze dienen strikt gerespecteerd te worden:

 1. Wees een uithangbord voor de club. Blijf steeds positief over de club, alle medewerkers en het bestuur. Draag jouw steentje bij tot de initiatieven van de club.
 2. De trainers worden gevraagd om het leerplan te volgen maar er blijft steeds ruimte voor een eigen inbreng.
 3. Werk steeds in teamverband met de collega - trainers.
 4. De speelgelegenheid richtlijnen worden gerespecteerd! Alle spelers die op het wedstrijdblad staan, dienen ten minste een halve wedstrijd te spelen. De trainer moet zijn keuzes in de wedstrijdvoorbereiding en tijdens de rust duidelijk verklaren aan de spelers. Indien de kern te groot is volgens het wedstrijdblad, wordt een beurtrol toegepast. Uitzonderingen worden eerst besproken met de jeugdcoördinatoren. Vanaf U14 Interprovinciaal wordt de opleiding prestatiegericht om de spelers klaar te stomen voor een eventuele doorstroming naar beloften of 1ste elftal.
 5. De trainers worden gevraagd om een half uur voor aanvang van de training aanwezig te zijn om de spelers op te vangen en het terrein klaar te zetten. In overleg met de afgevaardigde dient de trainer na de training er op toe te zien dat de kleedkamer proper verlaten wordt.
 6. Ga op een positieve manier om met alle spelers en sta open voor de mening van de spelers, maar zorg voor de nodige discipline. Elke speler is even belangrijk, dus geven we de uitleg en de demo steeds voor allemaal samen. De trainer zorgt ervoor dat hij iedereen ziet en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.
 7. Geef de uitleg en de demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk, en laat de oefening zo snel mogelijk starten.
 8. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen. Coach steeds op een positieve manier. Geef opbouwende kritiek en sluit steeds af met een positieve toets. Laat spelers zelf tijdens de demo de sterk en de zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
 9. Zorg voor uitdagende vormen ( "Wie kan..?")
 10. Spreek de taal van kind, gebruik beeldspraak bij de jongste.
 11. Houd de aanwezigheden op de trainingen van jouw spelers bij op Soccer Online.
 12. Geef tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan de speler die aan de bal is voordat hij zijn actie verricht: laat hem zelf de oplossing vinden.
 13. Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na een wedstrijdvorm of een training). Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
 14. Hou de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak over de reglementen.
 15. Vul steeds het wedstrijd evaluatieformulier in op Soccer Online.
 16. Woon de 6-wekelijkse trainersvergaderingen bij.
 17. Communiceer op regelmatige tijdstippen met de ouders (bvb. via een nieuwsbrief).
 18. Stel een evaluatiefiche per speler op, hou deze up to date in Soccer Online. Aan de hand van de evaluatiefiche wordt elke speler besproken met de jeugdcoördinatoren.
 19. Wedstrijden buiten competitie worden tenminste 3 weken op voorhand aangevraagd en besproken met de jeugdcoördinator. De aanvraag wordt verwerkt door de gerechtigde correspondent.
 20. Draag bij de wedstrijden steeds je clubkledij.